Category: Vizualizácie

Tu môžete vidieť vizualizáciu a monitorovanie parametrov technologických procesov v oblasti výroby a dodávky tepla, fotogalérie fontán, čistiarni odpadových vôd a podobne.