Category: Vybrané referencie

PAUFEX Prešov, s.r.o. je implementačným partnerom spoločnosti Ipesoft Žilina. Implementujeme systém D2000 Actis, ktorý je nástrojom pre tvorbu systémov SCADA HMI/MMI, monitorovanie technologických procesov, vizualizáciu a dispečerské riadenie.

jesenik

JTS Jeseník, ČR

licencia D2000 Actis Runtime V7, 4500 tágov, realizácia 11/1998, priebežné zmeny podľa rozvoja technológie, stav 02/2010: vizualizácia/parametrizácia 9 kotolní a 39 OST (odovzdávacie stanice), pripojenie meračov tepla, snímanie údajov z plynomerov na procesnej úrovni riadiace...

pz

Dispečing kotolní v správe KR PZ Prešov

licencia D2000 Actis Runtime V7, 10 000 tágov realizácia 03/2010 vizualizácia/parametrizácia 36 kotolní (strojovní), monitorovanie 17 kotolní, na procesnej úrovni riadiace systémy DIRAS PAUFEX, AMiT, spojenie procesných podstaníc RS485, metalická linka, spojenie...

100-0003_IMG

ČOV Dulova Ves

licencia D2000 Actis Runtime V7, 1000 tágov, realizácia 12/2009, vizualizácia/parametrizácia areačných nádrží, dosadzovacích nádrží, dúcharne, na procesnej úrovni PLC podstanice AMiT + podporné moduly DIRAS PAUFEX, spojenie s PC vizualizácie cez Ethernet.

100-0001_IMG

ČOV Lipany

 licencia D2000 Actis Runtime V7, 1000 tágov, realizácia 11/2009, vizualizácia/parametrizácia stavítkovej šachty, čerpacej stanice, areačných nádrží, dosadzovacích nádrží,  zahusťovacích nádrží, dúcharne, kalového hospodárstva, na procesnej úrovni PLC podstanice AMiT + podporné moduly...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ČOV Torysa

licencia D2000 Actis Runtime V7, 1000 tágov, realizácia 10/2009, vizualizácia/parametrizácia čerpacej stanice, areačných nádrží, kalojemov, homogenizačnej nádrže, nádrže zvážaných vôd, dúcharne, na procesnej úrovni PLC podstanice AMiT + podporné moduly DIRAS PAUFEX, spojenie procesných...

emkobel

Emkobel Spišská Nová Ves

licencia D2000 Actis Lite Runtime V7, 1200 tágov, realizácia 09/2007, vizualizácia/parametrizácia 4 kotolní, na procesnej úrovni podstanice AMiT, spojenie s PC vizualizácie cez Internet. Viac v galérii: Viac

stropkov

SOUE Stropkov

licencia D2000 Actis Lite Runtime V6, 100 tágov, realizácia 01/2005, vizualizácia/parametrizácia kotolne pre školské účely, na procesnej úrovni riadiace systémy DIRAS PAUFEX, spojenie procesných podstaníc cez RS485, metalická linka, spojenie s PC vizualizácie...