Príklad implementácie webového serveru v naších aplikáciach

Vybrané riadiace systémy Amit poskytujú štandardne možnosť implementácie interného webového serveru. Ten sa dá použiť na jednoduchú vizualizáciu technologického procesu umožňujúcu monitorovanie meraných veličín, prevádzkových stavov a editáciu vybraných parametrov pomocou webového prehliadača.

You may also like...