Oblasť činnosti

  • vývoj a výroba mikropočítačových riadiacich systémov DIRAS
  • projekčná činnosť v oblasti MaR najmä pre tepelné hospodárstvo, ČOV
  • výroba rozvádzačov MaR
  • programovanie riadiacich systémov DIRAS a AMiT
  • komplexná dodávka MaR vrátane projektu, rozvádzačov, prístrojov MaR, kabeláže a programu
  • vizualizácia technologických procesov (D2000, Promotic)
  • inžinierska činnosť v oblasti MaR