Publikácie Vybrané odborné publikácie riešené v tejto oblasti s našou spoluúčasťou.

Ján Piteľ, Jana Mižáková, Jozef Mižák

Monitorovanie a riadenie výroby a dodávky tepla v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie

In: Vykurovanie 2018, SSTP 2018.

Viac


Ján Piteľ, Jaroslav Šeminský

Inovácia systémov riadenia kotlov na drevnú štiepku so stredným výkonom

ATP journal, HMH, s.r.o., č.3, 2015.

Viac


 Jana Mižáková

Monitorovanie systému výroby tepla na báze biomasy

In: ARTEP 2014, TUKE, 2014.

Viac


Ján Piteľ, Jana Mižáková, Alexander Hošovský

Biomass Combustion Control and Stabilization Using Low Cost Sensors

Advances in Mechanical Engineering, Hindawi, vol. 2013.

Viac


Ján Piteľ, Jozef Mižák

Efektívne riadenie spaľovania biomasy v zdrojoch stredných výkonov

In: Vykurovanie 2013, SSTP, 2013.

Viac


Jana Boržíková, Jozef Mižák

Zostavenie algoritmu filtrovania s rôznymi funkciami

In: ARTEP 2012, TUKE, 2012.

Viac


 Ján Piteľ

Riadenie spaľovacieho procesu biomasy

In: Vykurovanie 2009, SSTP, 2009.

Viac


Ján Piteľ

Riadenie vykurovania na báze ekvitermickej regulácie

AT&P journal, HMH, s.r.o., č.3, 2004.

Viac


Bohuslava Paneková, Miloslav Paulovič, Ján Piteľ, Ladislav Fujaš

Aplikácia Systému D2000 Actis v spoločnosti JTS Jeseník

AT&P journal, HMH, s.r.o., č.3, 2004.

Viac