Publications Vybrané odborné publikácie riešené v tejto oblasti s našou spoluúčasťou.

Ján Piteľ, Jaroslav Šeminský

Inovácia systémov riadenia kotlov na drevnú štiepku so stredným výkonom (Slovak language)

ATP journal, HMH, s.r.o., č.3, 2015.

Viac


 Jana Mižáková

Monitorovanie systému výroby tepla na báze biomasy (Slovak language)

In: ARTEP 2014, TUKE, 2014.

Viac


Ján Piteľ, Jana Mižáková, Alexander Hošovský

Biomass Combustion Control and Stabilization Using Low Cost Sensors (English language)

Advances in Mechanical Engineering, Hindawi, vol. 2013.

Viac


Ján Piteľ, Jozef Mižák

Efektívne riadenie spaľovania biomasy v zdrojoch stredných výkonov (Slovak language)

In: Vykurovanie 2013, SSTP, 2013.

Viac


Jana Boržíková, Jozef Mižák

Zostavenie algoritmu filtrovania s rôznymi funkciami (Slovak language)

In: ARTEP 2012, TUKE, 2012.

Viac


 Ján Piteľ

Riadenie spaľovacieho procesu biomasy (Slovak language)

In: Vykurovanie 2009, SSTP, 2009.

Viac


Ján Piteľ

Riadenie vykurovania na báze ekvitermickej regulácie (Slovak language)

AT&P journal, HMH, s.r.o., č.3, 2004.

Viac


Bohuslava Paneková, Miloslav Paulovič, Ján Piteľ, Ladislav Fujaš

Aplikácia Systému D2000 Actis v spoločnosti JTS Jeseník (Slovak language)

AT&P journal, HMH, s.r.o., č.3, 2004.

Viac