Rozširujúce moduly, moduly relé

Rozširujúce moduly

Modul

AI

AO

DI

DO

RO

 Katalógový list
 PAVV-0016

16

 PAVV-0016.pdf
 PAVV-0080

8

8

 PAVV-0080.pdf
 PAVV-0080P

8

8

 PAVV-0080P.pdf
 PAVV-4800

8

4

 PAVV-4800.pdf
 DIRAS-At

8

8

8

8

 DIRAS-At.pdf
DIRAS-Ak

8

8

16

0

DIRAS-Ak.pdf

 

 

Moduly relé

Modul

RO

 Katalógový list
 REM-08

 8

 REM-08.pdf
 REM-08P

 8

 REM-08P.pdf
REM-04

4

REM-04.pdf

 

AI   –   analógové vstupy

AO –   analógové výstupy

DI   –   digitálne vstupy

DO –   digitálne výstupy

RO –   reléové výstupy