Novinky

jesenik

JTS Jeseník, ČR

licencia D2000 Actis Runtime V7, 4500 tágov, realizácia 11/1998, priebežné zmeny podľa rozvoja technológie, stav 02/2010: vizualizácia/parametrizácia 9 kotolní a 39 OST (odovzdávacie stanice), pripojenie meračov tepla, snímanie údajov z plynomerov na procesnej úrovni riadiace...