Novinky

KRCH_HlavnyPanel

Vitajte!

Vitajte na stránkach firmy PAUFEX, s. r. o., ktoré sa venujú projektom zameraným na dispečing technologických zariadení v oblasti tepelného hospodárstva, na riadenie čistiarni odpadových vôd, fontán a pod. Sledujte aktuality, referencie...

pz

Dispečing kotolní v správe KR PZ Prešov

licencia D2000 Actis Runtime V7, 10 000 tágov realizácia 03/2010 vizualizácia/parametrizácia 36 kotolní (strojovní), monitorovanie 17 kotolní, na procesnej úrovni riadiace systémy DIRAS PAUFEX, AMiT, spojenie procesných podstaníc RS485, metalická linka, spojenie...

100-0003_IMG

ČOV Dulova Ves

licencia D2000 Actis Runtime V7, 1000 tágov, realizácia 12/2009, vizualizácia/parametrizácia areačných nádrží, dosadzovacích nádrží, dúcharne, na procesnej úrovni PLC podstanice AMiT + podporné moduly DIRAS PAUFEX, spojenie s PC vizualizácie cez Ethernet.

100-0001_IMG

ČOV Lipany

 licencia D2000 Actis Runtime V7, 1000 tágov, realizácia 11/2009, vizualizácia/parametrizácia stavítkovej šachty, čerpacej stanice, areačných nádrží, dosadzovacích nádrží,  zahusťovacích nádrží, dúcharne, kalového hospodárstva, na procesnej úrovni PLC podstanice AMiT + podporné moduly...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ČOV Torysa

licencia D2000 Actis Runtime V7, 1000 tágov, realizácia 10/2009, vizualizácia/parametrizácia čerpacej stanice, areačných nádrží, kalojemov, homogenizačnej nádrže, nádrže zvážaných vôd, dúcharne, na procesnej úrovni PLC podstanice AMiT + podporné moduly DIRAS PAUFEX, spojenie procesných...

emkobel

Emkobel Spišská Nová Ves

licencia D2000 Actis Lite Runtime V7, 1200 tágov, realizácia 09/2007, vizualizácia/parametrizácia 4 kotolní, na procesnej úrovni podstanice AMiT, spojenie s PC vizualizácie cez Internet. Viac v galérii: Viac

stropkov

SOUE Stropkov

licencia D2000 Actis Lite Runtime V6, 100 tágov, realizácia 01/2005, vizualizácia/parametrizácia kotolne pre školské účely, na procesnej úrovni riadiace systémy DIRAS PAUFEX, spojenie procesných podstaníc cez RS485, metalická linka, spojenie s PC vizualizácie...

mpc

MPaC Spišská Nová Ves

licencia D2000 Actis Runtime V4.5, 1024 tágov, realizácia 07/2002, vizualizácia/parametrizácia 2 kotolní, komunikácia s RS trigenerácie, pripojenie meračov tepla, na procesnej úrovni riadiace systémy DIRAS PAUFEX, merače tepla CALMEX, spojenie procesných podstaníc cez...

SUSmokovec

ŠÚTaRCH Smokovec

licencia D2000 Actis Runtime V5, 512 tágov, realizácia 03/2002, vizualizácia/parametrizácia kotolne, strojovní, pripojenie kogeneračnej jednotky ELTECO Žilina, na procesnej úrovni riadiace systémy DIRAS PAUFEX, Landys&Gyr, spojenie procesných podstaníc cez RS485, metalická linka,...