Novinky

Sklárne Málinec

Sklárne Málinec

licencia D2000 Actis Runtime V3, 512 tágov, realizácia 05/2000, vizualizácia/parametrizácia riadenia sklárskej pece, na procesnej úrovni riadiace systémy DIRAS PAUFEX, spojenie procesných podstaníc cez RS485, metalická linka, spojenie s PC vizualizácie cez metalickú...

DPL Hraň, okr. Trebišov

DPL Hraň, okr. Trebišov

Riadenie technologického procesu plynovej kotolne a strojovne: kotolňa: ovládanie kondenzačného dvojkotla s modulovaným riadením výkonu horákov, ekvitermická regulácia 2 vykurovacích okruhov, regulácia prípravy dvoch okruhov TÚV, kontrolno-blokovacie funkcie kotolne; strojovňa: ekvitermická regulácia 2...

Vysielacia veža Kamzík – RK-Tower, Bratislava

Vysielacia veža Kamzík – RK-Tower, Bratislava

Riadenie technologického procesu plynovej kotolne: kaskádne spínanie jedného kondenzačného a 2 dvojstupňových kotlov, ochrana kotlov K2 a K3 proti nízkoteplotnej korózii, ekvitermická regulácia 2 vykurovacích okruhov, snímanie chybových a havarijných stavov kotolne.

Poliklinika, Levoča

Poliklinika, Levoča

Komplexné riadenie plynovej kotolne: kaskádne spínanie 2 kotlov s modulovaným riadením výkonu horákov, ekvitermická regulácia 2 vykurovacích okruhov, riadenie prípravy TÚV, riadenie doplňovacej súpravy, snímanie chybových a havarijných stavov kotolne.

ÚPZC Sečovce, okr. Trebišov

ÚPZC Sečovce, okr. Trebišov

Riadenie technologického procesu plynovej kotolne a strojovne, 4 systémy komunikujúce po RS485 s výnosom informácii na vrátnicu: kotolňa: kaskádne spínanie 3 kotlov v kombinácii kondenzačný kotol s modulovaným riadením výkonu horáka a 2 nízkoteplotné...

Územná vojenská správa, Prešov

Územná vojenská správa, Prešov

Riadenie technologického procesu plynovej kotolne: kaskádne spínanie 2 kotlov, ochrana kotlov proti nízkoteplotnej korózii, ekvitermická regulácia teploty vykurovacej vody, automatický záskok čerpadiel ÚK, riadenie prípravy TÚV, riadenie expanzno-doplňovacej súpravy, snímanie chybových a...

OR Policajného zboru Poprad

OR Policajného zboru Poprad

Komplexné riadenie plynovej kotolne a strojovne pre vykurovanie areálu okresného riaditeľstva: kotolňa: kaskádne spínanie 3 kotlov s modulovaným riadením výkonu horákov, regulácia teploty vody pre strojovňu, ekvitermická regulácia 3 vykurovacích okruhov, riadenie...

Raden Košice, kotolne na biomasu

Raden Košice, kotolne na biomasu

Riadenie 6 kotolní na biomasu (2x Dobšiná, 1x ZSŠ Rožňava, 1x Margecany, 1x Štós, 1x Dúbrava). riadenie spalinových a odťahových ventilátorov, regulácia teploty spiatočky kotlov, riadenie výkonu kotlov v časovom režime.