Novinky

DJZ Prešov

DJZ Prešov

Komplexné riadenie plynovej kotolne areálu dielní divadla: riadenie výkonu kondenzačného dvojkotla, ekvitermická regulácia 2 vykurovacích okruhov, regulácia prípravy vykurovacej vody pre VZT, riadenie prípravy TV, regulácia tlaku vo vykurovacom systéme, snímanie chybových...

kovostroj

Kovostroj Dobšiná

licencia D2000 Actis Runtime V3, 512 tágov, realizácia 02/2000, vizualizácia/parametrizácia kotolne s horúcovodným kotlom, na procesnej úrovni riadiace systémy DIRAS PAUFEX, spojenie procesných podstaníc RS485, metalická linka, spojenie s PC vizualizácie cez metalickú...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nemocnica Snina

licencia D2000 Actis Runtime V2, 500 tágov, realizácia 11/1996, vizualizácia/parametrizácia kotolne a strojovne, na procesnej úrovni riadiace systémy DIRAS PAUFEX, spojenie procesných podstaníc cez RS485, metalická linka, spojenie s PC vizualizácie cez metalickú...