Iné výrobky

Ak sú MaR a prevádzkový silnoprúd kotolne riešené na báze kotlových alebo kompaktných regulátorov, rozvádzač kotolne RoKo zabezpečuje všeobecné kontrolno-blokovacie funkcie kotolne, rieši niektoré jednoduché regulačné obvody kotolne, istí a napája technologické zariadenia kotolne.

Rozvádzač kotolne

VýrobokKatalógový list
 Rozvádzač kotolne RoKoRoKo.pdf