Publikácie

Vybrané odborné publikácie riešené v tejto oblasti s našou spoluúčasťou:

Jana Mižáková, Jozef Mižák, Ján Piteľ:
Aplikácia princípov štvrtej priemyselnej revolúcie v riadení a monitorovaní zdroja tepla

In: Vykurovanie 2019, SSTP 2019.
Viac


Ján Piteľ, Jana Mižáková, Jozef Mižák:
Monitorovanie a riadenie výroby a dodávky tepla v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie

In: Vykurovanie 2018, SSTP 2018.
Viac


Ján Piteľ, Jana Mižáková, Jozef Mižák:
Systémy riadenia výroby a dodávky tepla v koncepcii Industry 4.0

In: Vykurovanie 2017, SSTP 2017.


Ján Piteľ, Jana Mižáková, Jozef Mižák:
Implementácia filtra s funkciou príslušnosti do riadiaceho systému spaľovania biomasy

In: ARTEP 2016, TUKE, 2016.
Viac


Ján Piteľ, Jana Mižáková, Jozef, Mižák:
Zvýšenie kvality riadenia spaľovacieho procesu biomasy

ATP journal, HMH, s.r.o., č.11, 2016.
Viac


Ján Piteľ, Jaroslav Šeminský:
Inovácia systémov riadenia kotlov na drevnú štiepku so stredným výkonom

ATP journal, HMH, s.r.o., č.3, 2015.
Viac


Ján Piteľ, Jana Mižáková, Jozef Mižák:
Monitorovanie a vyhodnocovanie riadenia spaľovacieho procesu biomasy

In: Vykurovanie 2014, SSTP, 2014.


Jana Mižáková:
Monitorovanie systému výroby tepla na báze biomasy

In: ARTEP 2014, TUKE, 2014.
Viac


Jozef Mižák, Jana Mižáková, Ján Piteľ, Mária Tóthová:
Skúsenosti s riadením spaľovania biomasy v kotloch stredných výkonov

idb Journal, roč. 4, č. 1, 2014.


Ján Piteľ, Jana Mižáková, Alexander Hošovský:
Biomass Combustion Control and Stabilization Using Low Cost Sensors

Advances in Mechanical Engineering, Hindawi, vol. 2013.
Viac


Ján Piteľ, Jozef Mižák:
Efektívne riadenie spaľovania biomasy v zdrojoch stredných výkonov

In: Vykurovanie 2013, SSTP, 2013.
Viac


Jana Boržíková, Jozef Mižák:
Zostavenie algoritmu filtrovania s rôznymi funkciami

In: ARTEP 2012, TUKE, 2012.
Viac


 Ján Piteľ:
Riadenie spaľovacieho procesu biomasy

In: Vykurovanie 2009, SSTP, 2009.
Viac


Ján Piteľ:
Riadenie vykurovania na báze ekvitermickej regulácie

AT&P journal, HMH, s.r.o., č.3, 2004.
Viac


Bohuslava Paneková, Miloslav Paulovič, Ján Piteľ, Ladislav Fujaš:
Aplikácia Systému D2000 Actis v spoločnosti JTS Jeseník

AT&P journal, HMH, s.r.o., č.3, 2004.
Viac