Rozširujúce moduly, moduly relé

Rozširujúce moduly :

ModulAIAODIDOROKatalógový list
PAVV-0016B16PAVV-0016B.pdf
PAVV-0080B8 8PAVV-0080B.pdf
PAVV-0080PB8 8PAVV-0080PB.pdf
PAVV-080888PAVV-0808.pdf
PAVV-4800B84PAVV-4800B.pdf
DIRAS-At888 8DIRAS-At.pdf
DIRAS-AkB8816 DIRAS-AkB.pdf
ModulAI/AO/DI/DO/ROPDF
PAVV-0016B0/0/16/0/00016B
PAVV-0080B0/0/0/8/80080B
PAVV-0080PB0/0/0/8/80080PB
PAVV-08088/0/8/0/00808
PAVV-4800B8/4/0/0/04800B
DIRAS-At8/0/8/8/8At
DIRAS-AkB8/0/8/16/0AkB

Moduly relé:

ModulROKatalógový list
REM-088 REM-08.pdf
REM-08P8 REM-08P.pdf
REM-288 REM-28.pdf
REM-044 REM-04.pdf
ModulROPDF
REM-088REM-08
REM-08P8REM-08P
REM-288REM-28
REM-044REM-04

Ukončená výroba:

ModulAIAODIDOROKatalógový list
PAVV-001616 PAVV-0016.pdf
PAVV-008088 PAVV-0080.pdf
PAVV-0080P88 PAVV-0080P.pdf
PAVV-480084 PAVV-4800.pdf
DIRAS-Ak8816 DIRAS-Ak.pdf
ModulAI/AO/DI/DO/ROPDF
PAVV-00160/0/16/0/00016
PAVV-00800/0/0/8/80080
PAVV-0080P0/0/0/8/80080P
PAVV-48008/4/0/0/04800
DIRAS-Ak0/0/8/16/0Ak

AI – analógové vstupy, AO – analógové výstupy, DI – digitálne vstupy, DO – digitálne výstupy, RO – reléové výstupy