Rozširujúce moduly:

ModulAIAODIDOROKatalógový list
PAVV-001616 PAVV-0016.pdf
PAVV-008088 PAVV-0080.pdf
PAVV-0080P88 PAVV-0080P.pdf
PAVV-480084 PAVV-4800.pdf
DIRAS-At8888 DIRAS-At.pdf
DIRAS-Ak88160DIRAS-Ak.pdf

Moduly relé:

ModulROKatalógový list
REM-08 8REM-08.pdf
REM-08P 8REM-08P.pdf
REM-044REM-04.pdf

AI   –   analógové vstupy
AO –   analógové výstupy
DI   –   digitálne vstupy
DO –   digitálne výstupy
RO –   reléové výstupy