O spoločnosti

Firma PAUFEX Prešov, s.r.o. vznikla v roku 1996 (PAUFEX Prešov, s.r.o. je nástupcom firmy PAUFEX, ktorá vznikla v roku 1991) so zameraním na vývoj a výrobu elektroniky na zákazku, pričom využila bohaté skúsenosti svojich pracovníkov z vývoja priemyselných riadiacich systémov. V roku 1994 pracovníci PAUFEXu úspešne ukončili vývoj 1. generácie vlastného mikropočítačového riadiaceho systému pre aplikácie na riadenie technologických procesov najmä v tepelnom hospodárstve. Systém dostal obchodný názov DIRAS. Postupom času sa naša činnosť zamerala najmä na meranie a reguláciu (MaR) v oblasti výroby a spotreby tepla, čističiek odpadových vôd (ČOV) a riadenie technologických procesov všeobecne.

Od prvotných dodávok len meracej, regulačnej a riadiacej techniky sme postupne prešli ku komplexným dodávkam MaR a Eli pre kotolne, výmenníkové a odovzdávacie stanice tepla a ČOV. Okrem riadenia na procesnej úrovni realizujeme aj dispečerské a monitorovacie SCADA / HMI systémy pre monitorovanie technologických procesov, vizualizáciu a dispečerské riadenie.