Použité technológie
Pri tvorbe aplikačných softvérov využívame nasledovné technológie: