Pri tvorbe aplikačných softvérov využívame nasledovné technológie: